ฟัรฏูอีน ออนไลน์ โดย อาจารย์คอลดูน ลาตีฟี 19/02/65

โครงการ “ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy”
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทุกวันวันจันทร์ – อาทิตย์
จัดโดย สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฟัรฏูอีน ออนไลน์ โดย อาจารย์ซิรอยุดดีน นิมา 18/02/65

ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy”กับอาจารย์ซิรอยุดดีน …