ฟัรฏูอีน ออนไลน์ โดย อาจารย์คอลดูน ลาตีฟี 19/02/65

โครงการ “ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy”
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทุกวันวันจันทร์ – อาทิตย์
จัดโดย สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฟัรฏูอีน ออนไลน์ โดย อาจารย์ซิรอยุดดีน นิมา 18/02/65

ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy”กับอาจารย์ซิรอยุดดีน …

ฟัรฏูอีน ออนไลน์ โดยอาจารย์ซอบรีย์ วันแอเลาะ 17/02/65

ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy “ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On …

ฟัรฏูอีน ออนไลน์ โดยอาจารย์ซอบรีย์ วันแอเลาะ 16/02/65

ฟัรฏูอีน ออนไลน์ “ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy&#8 …

เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย

เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ …

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลรายละเอียดผู้ที่จะมาร่วมงาน

เรื่อง ขอความร่วมมือหัวหน้าเขตการศึกษา และหัวหน้าหน่วยส …

อดีตหัวหน้าหน่วยสอบที่ 37 เสียชีวิต

ท่านอาจารย์อรุณ บุญชม อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ได้ร่วมละ …

พิธีมอบประกาศนียบัตรฟัรดูอีน ชั้นปีที่ 6 เขตการศึกษาที่ 2

งานเขตการศึกษาที่ 2 (ฉะเชิงเทรา-นครนายก) ภาคค่ำพิธีมอบป …