เรื่อง ขอความร่วมมือหัวหน้าเขตการศึกษา และหัวหน้าหน่วยสอบต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย วันที่ 7-8-9 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งข้อมูลรายละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของฝ่ายสถานที่ และอำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถ และที่พักดังนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงาน ปรารถนาดีและให้ความสำคัญถึง ความปลอดภัยในการเดินทางของคณะครูและนักเรียนทั้งไปและกลับ

ปริญญา​ ก้อ​พิทักษ์​
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ