งานเขตการศึกษาที่ 2 (ฉะเชิงเทรา-นครนายก) ภาคค่ำพิธีมอบประกาศนียบัตรฟัรดูอีน ชั้นปีที่ 6 โดยท่านอาจารย์อรุณ บุญชม อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี และกิจกรรมสุนทรพจน์ การทดสอบอ่านคล่องท่องจำอัลกุรอาน