การประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยสอบ คณะครูในเขตการศึกษาที่ 1 โดยท่านอาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.อุดร พันธ์สอาด อ.ปรีชา มุสตาฟา อ.นูรุ้ลเลาะห์ ปูเต๊ะ อ.ฮูเซ็น ซันและ อ.มาโนช เกียรติธารัย คณะกรรมการสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ ชี้แจงแนวนโยบาย การบริหารงานของสมาคมฯ ณ มัสยิดอัลยุสรอ (หลอแหล)เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ธันวาคม 2562

เขตการศึกษาที่ 1 (กรุงเทพมหานคร – สมุทรปราการ)