สมาคมคุรุสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ 1 กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฟัรดูอีนชั้นปีที่ 6 และพิธีตัมมัดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ของนักเรียน โดย ท่านอาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี ณ มัสยิดอัลยุสรอ (หลอแหล) เวลา 13.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2562