เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์อรุณ บุญชม, อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ดิเรก บุญมาเลิศ ให้การต้อนรับ มอบหนังสือตำราแบบเรียนฟัรดูอีน ฟัรดูกิฟายะห์ ผู้บรรยายภาพนิทรรศการ มูฮำหมัดฟิกรี่ บุญมาเลิศ และนายมูซา จันทร์ขาว (อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทย กรุงไคโร) ให้กับดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเข้าคารวะจุฬาราชมนตรี และพบปะพี่น้องมุสลิม พร้อมให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ “ความเอื้ออาทรระหว่างศาสนากับการสร้างสัมพันธภาพ” ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ