ฟัรฏูอีน ออนไลน์
“ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy”
กับอาจารย์ซอบรีย์ วันแอเลาะ
เนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาฮะดิษ ชั้นปีที่ 5
——
โครงการ “ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy”
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทุกวันวันจันทร์ – อาทิตย์
จัดโดย สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์