ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy

โดยอาจารย์คอลดูน ลาตีฟี
เนื้อหาเกี่ยวกับ วิชา เตาฮีด ชั้นปีที่ 7
——
โครงการ “ฟัรฏูอีน ออนไลน์ On Muallimy”
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทุกวันวันจันทร์ – อาทิตย์
จัดโดย สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์