หฟดฟหกด

งานเขตพื้นที่

7 ธันวาคม 2562 เขตการศึกษาที่ 2 ณ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง คลองสวน)
10 ธันวาคม 2562 เขตการศึกษาที่ 1 ณ มัสยิดอัลยุสรอ หลอแหล
22 ธันวาคม 2562 เขตการศึกษาที่ 3 มัสยิดอัลยุสรอ หลอแหล
12 มกราคม 2563 เขตการศึกษาที่ 4 มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ มาบตาพุด จ.ระยอง
16 มกราคม 2563 เขตการศึกษาที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี
18 -19 มกราคม 2563 เขตการศึกษาที่ 7 ณ มัสยิดกลาง จ.กระบี่
25 มกราคม 2563 เขตการศึกษาที่ 8 ณ ร.ร.อะห์มาดียะห์ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
26 มกราคม 2563 เขตการศึกษาที่ 6 ณ ปอเนาะบ้านตาล จ.นครศรีธรรมราช
previous arrow
next arrow
Slider